Povratna informacija

 

Povratna informacija

Željeli bismo doznati Vaše mišljenje o kvaliteti usluga koje pružamo, prijedloge za poboljšavanje kvalitete usluga, pohvale o radu viznog centra te ćemo se potruditi odgovoriti na pitanja na koja niste našli odgovore na našoj web stranici. Vaše nam je mišljenje iznimno važno, s obzirom da je glavni kriterij procjene naših usluga upravo zadovoljstvo naših klijenata uslugama koje pružamo.

Vaši komentari i primjedbe pomoći će nam razumijeti što u našem radu trebamo poboljšati i usavršiti.