Pitanja-Odgovori

 

 

1. KAKO ZAKAZATI TERMIN SASTANKA?
2. MOGU LI JA PREDATI DOKUMENTE ZA OSOBU KOJA PUTUJE?
3. MOGU LI PREDATI DOKUMENTE ZA GRUPU LJUDI? MORAM LI ZA SVAKU OSOBU POJEDINAČNO ZAKAZATI SASTANAK PUTEM INTERNETSKOG SUSTAVA REZERVACIJE TERMINA I ČIJE PODATKE MORAM OSTAVITI?
4.MORAM LI ZAKAZATI SASTANAK ZA DOBIVANJE PUTOVNICE?
5. MOGU LI ISTOVREMENO PREDATI DOKUMENTE ZA DVIJE VIZE?
6. GDJE MOGU DOBITI INFORMACIJE O TOME KOJU VRSTU VIZE TREBAM?
7. KOJA VRSTA OSIGURANJA MI JE POTREBNA?
8. U KOJIM JE SLUČAJEVIMA POTREBNA POTVRDA ZA HIV?
9. KOJI DOKUMENTI I U KOJIM SLUČAJEVIMA TREBAJU BITI U ORIGINALIMA?
10. DRŽAVLJANIMA KOJIH DRŽAVA NIJE POTREBNA VIZA ZA RUSKU FEDERACIJU?
11. NISAM DRŽAVLJANIN EU, POD KOJIM UVJETIMA MOGU DOBITI VIZU?
12. KOJI SU DOKUMENTI POTREBNI ZA DRŽAVLJANE AUSTRALIJE, SAD-a, VELIKE BRITANIJE, KANADE I GRUZIJE?
13. KOLIKO DANA MOŽE TRAJATI PUTOVANJE S TURISTIČKOM VIZOM?
14. PRESJEDAM U RUSKOJ ZRAČNOJ LUCI. JE LI MI POTREBNA TRANZITNA VIZA?
15. SPREMAM SE NA PUTOVANJE AUTOMOBILOM U RUSIJU. KOJI DODATNI DOKUMENTI SU MI POTREBNI?
16. MOGU LI DOBITI EKSPRES-VIZU? KOJI JE ROK ZA IZDAVANJE TAKVE VIZE?
17. KAKO PRIJAVITI MJESTO BORAVKA U RUSIJI?


1. KAKO ZAKAZATI TERMIN SASTANKA?

Vizni centar nudi različite načine zakazivanja termina:

-samostalna prijava uz pomoć internetskog sustava;

       - pozivom na jedan od navedenih brojeva i zakazivanjem termina uz pomoć službenika;

       - posjetom viznom centru i osobnim zakazivanjem termina;


2. MOGU LI JA PREDATI DOKUMENTE ZA OSOBU KOJA PUTUJE?

Da. Treba imati valjanu punomoć od osobe koja traži vizu.


3. MOGU LI PREDATI DOKUMENTE ZA GRUPU LJUDI? MORAM LI ZA SVAKU OSOBU POJEDINAČNO ZAKAZATI SASTANAK PUTEM INTERNETSKOG SUSTAVA REZERVACIJE TERMINA I ČIJE PODATKE MORAM OSTAVITI?

Molimo Vas da se upoznate s pravilima korištenja elektroničkog sustava zakazivanja sastanka:

Točka 2. Jedna prijava za sastanak podrazumijeva jednog podnositelja zahtjeva s jednim kompletom dokumenata za jednu fizičku osobu. 

Točka 5. ... Prilikom prijave za sastanak navode se podaci osobe koja traži vizu, dok dokumente može predati i opunomoćenik. 

Odnosno, ako predajete dokumente za vizu za nekoliko osoba, trebate zakazati sastanak uzastopno za svaku osobu pojedinačno te svaki put navesti podatke one osobe za koju predajete zahtjev za izdavanje vize.


4. MORAM LI ZAKAZATI SASTANAK ZA DOBIVANJE PUTOVNICE?

Ne. Putovnice se u Ruskom viznom centru izdaju svakog radnog dana od 10 do 16 sati bez prethodne najave.

Kada predajete dokumente, službenik će Vam reći približno vrijeme i datum kada možete doći po putovnicu. Kako bi se izbjegla gužva, molimo Vas da dođete po putovnicu na vrijeme.


5. MOGU LI ISTOVREMENO PREDATI DOKUMENTE ZA DVIJE VIZE?

Ne. U skladu s ruskim zakonima u jednoj putovnici može biti samo jedna valjana viza

Ako već posjedujete valjanu vizu (na primjer, neiskorištena jednokratna viza ili dvokratna viza pomoću koje ste ušli u Rusiju samo jednom ili neiskorištena višekratna viza), predlažemo da dokumentaciju za novu vizu predate najranije 10 dana prije isteka valjanosti stare vize.


6. GDJE MOGU DOBITI INFORMACIJE O TOME KOJU VRSTU VIZE TREBAM?

Informacije o vrstama viza nalaze se na  stranici Ruskog viznog centra u poglavlju Vrste viza“ ili na stranicama Konzularnog odjela Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj.


7. KOJA VRSTA OSIGURANJA MI JE POTREBNA?

Zdravstveno osiguranje pokriva troškove povezane s neočekivanom bolesti ili nesrećom daleko od kuće:

- plaćanje hitne pomoći, bolničkog i medicinskog liječenja kao i lijekova;

- transport bolesnika u domovinu;

- smještaj i boravak osobe u pratnji osiguranika;

- u slučaju nesreće sa smrtnim posljedicama, troškove pokopa u inozemstvu ili povrat posmrtnih ostataka u domovinu.

Za dobivanje vize Ruske Federacije potrebno je priložiti policu zdravstvenog osiguranja.

Osiguranje mora vrijediti na području cijele Rusije tijekom cijelog boravka.

Za osobe koje traže višekratnu godišnju vizu dovoljno je priložiti policu koja vrijedi za vrijeme ulaska/izlaska iz Rusije.


8. U KOJIM JE SLUČAJEVIMA POTREBNA POTVRDA O TOME DA OSOBA NE BOLUJE OD HIV-a?

Potvrda o tome da podnositelj zahtjeva nema HIV potrebna je za sve koji traže radnu ili studentsku vizu (jednokratnu, dvokratnu ili višekratnu) s pozivom Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije jer te vize mogu biti produljene u Rusiji.


9. KOJI DOKUMENTI I U KOJIM SLUČAJEVIMA TREBAJU BITI U ORIGINALIMA?

Dokumenti koji trebaju biti isključivo originali su:
- Putovnica, koja vrijedi najmanje 6 mjeseci po završetku valjanosti vize (1,5 godinu od početka roka valjanosti vize za radnu ili studentsku vizu);
- Obrazac zahtjeva za vizu, ispisan i potpisan osobno od strane podnositelja. Potpis na obrascu treba odgovarati potpisu u putovnici;
- Fotografija;
- Pozivno pismo u zahtjevu za višekratnu vizu. Za dobivanje bilo kakve privatne, kao i višekratne radne, studentske, humanitarne i poslovne vize po pozivu koji je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova Ruske Federacije obvezno se prilaže original pozivnog pisma.
- Polica zdravstvenog osiguranja

Obratite pozornost: Konzularni ured zadržava pravo zatražiti originale dokumenata čije su kopije bile predane na razmatranje.


10. DRŽAVLJANIMA KOJIH DRŽAVA NIJE POTREBNA VIZA ZA RUSKU FEDERACIJU?

Viza za ulazak u Rusku Federaciju nije potrebna državljanima onih država koje su potpisale uzajamni Sporazum o ukidanju ili pojednostavljenju viznog režima s Rusijom.

U pravilu, bez vize su moguća isključivo kratkotrajna putovanja (najviše 90 dana od svakih 180 dana u godini). U slučaju da je potreban duži boravak u Rusiji, potrebno je dobiti odgovarajuću dugoročnu vizu.

Viza nije potrebna u slučaju ulaska-izlaska prema programu „72 sata bez vize“ (trajektom).


11. NISAM DRŽAVLJANIN EU, POD KOJIM UVJETIMA MOGU DOBITI VIZU?

Državljani država koje nisu članice EU mogu tražiti vizu za Rusku Federaciju samo s turističkim pozivom, pozivom Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije ili s pozivom Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije (ako nije drugačije ugovoreno međunarodnim sporazumima Ruske Federacije).

U slučaju da je u pozivu kao mjesto boravka navedena Hrvatska, potrebno je priložiti dokumente koji potvrđuju legalnost boravka u RH.

Državljani migracijski opasnih država mogu tražiti vizu isključivo osobno uz predočenje valjane dozvole boravka u Hrvatskoj te povratne karte.


12. KOJI SU DOKUMENTI POTREBNI ZA DRŽAVLJANE AUSTRALIJE, SAD-a, VELIKE BRITANIJE, KANADE I GRUZIJE?

Državljani navedenih država trebaju ispuniti obrazac na dvije stranice.

Državljani Australije moraju priložiti detaljni životopis (s prijevodom na ruski jezik).

Svi državljani navedenih država za dobivanje višekratne vize trebaju priložiti dva primjerka obrasca. Drugi primjerak može biti kopija.


13. KOLIKO DANA MOŽE TRAJATI PUTOVANJE S TURISTIČKOM VIZOM?

Turistička viza dozvoljava boravak u Rusiji do 30 dana.

Međutim, ako putovanje traje više od 15 dana, potrebno je priložiti detaljan program Vašeg boravka u Rusiji od strane turističke agencije koja organizira putovanje te dokumentaciju koja potvrđuje izvršeno plaćanje turističkih usluga (račun na Vaše ime, uplatnicu ili izvadak s računa ako ste platili karticom ili internetskim bankarstvom).


14. PRESJEDAM U RUSKOJ ZRAČNOJ LUCI. JE LI MI POTREBNA TRANZITNA VIZA?

U slučaju da presjedate unutar tranzitne zone unutar 24 sata ili na istom terminalu, tranzitna viza nije potrebna. U tom slučaju ne smijete napustiti zračnu luku radi posjeta gradu.

U slučaju presjedanja u zračnoj luci tranzitna viza je potrebna samo ako će putnik ostati u tranzitnoj zoni dulje od 24 sata ili ako putnik treba napustiti tranzitnu zonu (na primjer, promijeniti terminal prilikom presjedanja s međunarodne na unutarnju zrakoplovnu liniju).

Ruski vizni centar preporučuje da se prije kupnje karte raspitate kod svojeg prijevoznika je li Vam potrebna tranzitna viza.

Obratite pozornost! U slučaju prisilnog tranzita viza se može dobiti u konzularnom uredu zračne luke.


15. SPREMAM SE NA PUTOVANJE AUTOMOBILOM U RUSIJU. KOJI DODATNI DOKUMENTI SU MI POTREBNI?

Napominjemo da su tranzit automobilom i putovanje automobilom dva različita pojma.

Tranzit je prisilan put preko ruskog teritorija najkraćom rutom kada drugačije nije moguće doći u državu odredišta ili je za to potrebno puno više vremena.

Vrijeme potrebno za tranzit računa se kao 500 km na dan najkraćom rutom (možete provjeriti pomoću google.maps).

Putovanje automobilom u Rusiju bilo kojim drugim putem smatra se običnim ili automobilskim turizmom. Za dobivanje vize u tom slučaju potrebno je priložiti plaćeni vaučer od hotela ili potvrdu o prihvatu stranog turista od strane turističke agencije koja je akreditirana pri MID RF, koja će sama naći optimalnu rutu i organizirati smještaj. U ovom slučaju svrha putovanja jest automobilski turizam.

Dokumentacija za automobil i osiguranje za automobil nisu potrebni za dobivanje vize. Međutim, bit će Vam potrebni na graničnom prijelazu i tijekom putovanja.


16. MOGU LI DOBITI VIZU PO HITNOM POSTUPKU? U KOJEM ROKU SE IZDAJU TAKVE VIZE?

U Ruskom viznom centru možete predati dokumente kako bi konzularni ured Ruske Federacije razmotrio mogućnost izdavanja hitne vize (do 3 radna dana).

Napominjemo da  odluku o izdavanju hitne vize donosi Veleposlanik Ruske Federacije.

Pristojba za uslugu naplaćuje se bez obzira na hitnost postupka izdavanja vize. Detaljnu informaciju možete dobiti u viznom centru. 


17. KAKO PRIJAVITI MJESTO BORAVKA U RUSIJI?

Boravak se treba prijaviti u roku sedam radnih dana od Vašeg dolaska u Rusku Federaciju. Prijava boravka podrazumijeva informiranje (obavještavanje) regionalnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova o Vašem dolasku u mjesto boravka u Rusiji. Pritom cijelu proceduru prijave mjesta boravka i odjave vrši Primatelj.

Po dolasku u mjesto boravka potrebno je Primatelju pokazati putovnicu i migracijsku kartu koja se popunjava prilikom ulaska u Rusku Federaciju. Pritom oduzimanje putovnice i migracijske karte nije dopušteno.

Primatelji mogu biti državljani Rusije, kao i strani državljani ili osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom u Ruskoj Federaciji (koji imaju prebivalište) te pravne osobe, njihove podružnice ili predstavništva kod kojih vi zaista boravite (nalazite se) ili radite.

U slučaju boravka u hotelu Primatelj je administracija hotela koja u roku jednog dana (24 sata) obavještava regionalno tijelo Ministarstva unutarnjih poslova o Vašem dolasku, a također obavlja sve potrebne radnje povezane s registracijom stranih državljana i snosi odgovornost za pridržavanje propisanih pravila boravka.

Prilikom Vašeg odlaska iz Rusije Primatelj je dužan u roku 24 sata o Vašem odlasku obavijestiti odgovarajuće regionalno tijelo MInistarstva unutarnjih poslova prema mjestu gdje se nalazi organizacija (ustanova) slanjem (dostavljanjem) odvojivog dijela obrasca obavijesti o dolasku kako bi odjavili Vaš boravak.

 

 1. Kako koristiti uslugu
  Načini predavanja zahtjeva:
  • Osobno
  • Preko zakonskog predstavnika
  • Putem višefunkcionalnih centara

  Načini postizanja rezultata:
  • Osobno
  • Preko zakonskog predstavnika
  • Putem višefunkcionalnih centara


 2. Rokovi
  Rok pružanja usluge:
  1 radni dan

  Rok u kojem zahtjev za pružanje usluge treba biti registriran:
  1 radni dan

 3. Kategorije korisnika:
  • Pravne osobe
  • Strani državljanin
  • Osoba bez državljanstva


 4. Osnova za pružanje usluge: 
  Osnova za početak pružanja državne usluge jest zaprimanje obavijesti o dolasku i svih potrebnih dokumenata u regionalnom tijelu Ministarstva unutarnjih poslova Rusije izravno od primatelja ili stranog državljanina te putem pošte.

 5. Rezultat pružanja usluga
  Prijava boravka.