Izjava

Izjava o zaštiti osobnih podataka podnositelja zahtjeva

Tvrtka jamči zaštitu prava i slobode podnositelja zahtjeva tijekom obrade njihovih osobnih podataka, uključujući pravo na privatnost, osobnu i obiteljsku tajnu, poštujući pritom nacionalno zakonodavstvo o zaštiti osobnih podataka.

Tvrtka dobiva osobne podatke koje podnositelj daje dobrovoljno i koji su potrebni za pružanje usluga pripreme i obrade dokumentacije za predaju na razmatranje u konzularni ured Ruske Federacije.

Subjekt osobnih podataka - fizička osoba koja se određuje izravno ili neizravno pomoću osobnih podataka. 

Osobni podaci - bilo koja informacija koja se izravno ili neizravno odnosi na fizičku osobu (subjekta osobnih podataka).

Obrada osobnih podataka

Obrada osobnih podataka radi se isključivo uz suglasnost subjekta osobnih podataka ili na drugoj zakonskoj osnovi. Obrada osobnih podataka radi se isključivo u svrhu pružanja zatraženih usluga pripreme i obrade dokumentacije za njezinu predaju na razmatranje u konzularni ured Ruske Federacije.

Nije dozvoljena obrada osobnih podataka koja nije usklađena sa svrhom prikupljanja osobnih podataka.

Obrada osobnih podataka je bilo koja radnja (operacija) ili skup radnji (operacija) koje se vrše s osobnim podacima uz korištenje tehnologija ili bez njih, koje podrazumijevaju prikupljanje, upisivanje, sistematizaciju, pohranu, obnavljanje, promjene, korištenje, predaju, depersonalizaciju, blokiranje, brisanje i/ili uništavanje osobnih podataka.

Rok čuvanja osobnih podataka definiran je odredbama nacionalnog zakonodavstva u području zaštite osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka

Zaštita dobivenih osobnih podataka obavezno je pravilo Tvrtke.

Kako bi se ona osigurala, pristup bazi osobnih podataka strogo je ograničen, zaštićen suvremenim tehničkim i programskim sredstvima od nezakonitog ili slučajnog pristupa, uništavanja, promjena, blokiranja, umnožavanja ili distribucije osobnih podataka, kao i drugih nezakonitih radnji.

Tvrtka jamči povjerljivost osobnih podataka te se obvezuje da neće dopustiti njihovu distribuciju bez suglasnosti subjekta osobnih podataka.

Predaja osobnih podataka trećim osobama

Osobni podaci mogu biti predani trećoj strani isključivo u svrhu pružanja traženih usluga uz suglasnost subjekta osobnih podataka.

Tvrtka prenosi osobne podatke u povjerenju, bez prijenosa podataka trećim osobama koje nisu povezane s pružanjem usluga koje su potrebne subjektu osobnih podataka.

U slučaju da Tvrtka uz suglasnost subjekta osobnih podataka delegira obradu podataka drugim osobama na temelju ugovora, ona snosi odgovornost za očuvanje osobnih podataka.

Davanje informacija o osobnim podacima

Na osobni zahtjev podnositelja tvrtka će dati sve informacije o svim pohranjenim osobnim podacima podnositelja. Nije moguće dati osobne podatake na zahtjev zakonskih predstavnika ili opunomoćenika.