Usluge fotokopiranja

 

Usluge fotokopiranja

 

U Ruskom viznom centru možete koristiti uslugu fotokopiranja/ispisa dokumenata. Naknada za pružanje usluge fotokopiranja/ispisa dokumenata zaračunava se dodatno na pristojbu za uslugu i iznosi 10 HRK po listu.