Turistička viza

 

Turistička viza

 

Važno je znati

Obična turistička viza izdaje se građanima Republike Hrvatske, drugih država i osobama bez državljanstva za kratak boravak u državi u turističke svrhe (posjet kulturnim događanjima, ekskurzije, upoznavanje sa znamenitostima) na temelju potvrde o prihvatu stranog turista od ruske organizacije koja obavlja turoperatorsku djelatnost.

Maksimalan rok boravka u Rusiji s turističkom vizom iznosi 30 dana.

Viza daje mogućnost ulaska u zemlju zbog kratkih poslovnih pregovora, sudjelovanja u izložbama, natječajima, a također i zbog medicinskih konzultacija i pregleda. U tom se slučaju u potvrdi o prihvatu stranog turista u točki „svrha putovanja“ navodi „ciljani turizam“ te se viza izdaje na rok predviđen za provođenje tih aktivnosti prema roku koji je naveden u potvrdi o boravku (ali ne više od 30 dana).

Turistička viza izdaje se za jednokratni ili dvokratni ulazak u Rusku Federaciju.

Dvokratna turistička viza izdaje se stranom državljaninu isključivo ako je, u skladu s dokumentima, tijekom boravka u Rusiji predviđen posjet državama koje graniče s Rusijom (pribaltičke države i države ZND-a) ili državama iz kojih se osoba vraća preko ruskog teritorija (na primjer, Kina i Mongolija). Pritom ruta treba biti navedena u potvrdi o prihvatu stranog turista koju je izdala ruska organizacija.

Obratite pozornost! Polica zdravstvenog osiguranja treba sadržavati:

 1. datum sklapanja ugovora o osiguranju;
 2. broj police;
 3. ime i prezime osigurane osobe;
 4. podatke o osiguravatelju;
 5. rok trajanja police treba pokrivati cijelo razdoblje boravka na teritoriju Rusije u slučaju jednokratne ili dvokratne vize;
 6. popis medicinskih te medicinsko-transportnih usluga, uključujući prijevoz posmrtnih ostataka u domovinu;
 7. područje pokrića police – cijeli svijet ili Ruska Federacija; Europa, uključujući Rusiju;
 8. potpis osiguravatelja.

U obzir se ne uzimaju police osiguranja ni potvrde od osiguravajućih društava koje nemaju navedene podatke, obrasci s pečatom osiguravajućeg društva te drugi dokumenti o osiguranju koji ne zadovoljavaju navedene kriterije.

Potrebni dokumenti

Za izdavanje obične jednokratne ili dvokratne turističke vize potrebno je priložiti:

 1. Potvrda o prihvatu turista od ruske organizacije koja obavlja turoperatorsku djelatnost, čiji su podaci uneseni u Jedinstveni federalni registar turoperatera;
 1. Putovnica koja ima najmanje dvije čiste stranice za vize i koja vrijedi 6 mjeseci po završetku valjanosti vize;
 1. Obrazac za vizu, koji treba ispuniti na stranici visa.kdmid.ru, ispisati te osobno potpisati;
  (Prilikom odabira mjesta gdje se predaju dokumenti treba navesti vizni centar u kojem planirate predati dokumente) 
 1. Fotografija u boji 3,5х4,5 cm sa svijetlom pozadinom, s jasnim prikazom osobe s lica (en face), bez naočala s tamnim staklima i bez pokrivala za glavu (izuzetak su slučajevi kada osoba zbog nacionalne ili vjerske pripadnosti ima pokrivalo za glavu na fotografiji u putovnici);
 1. Polica zdravstvenog osiguranja koja vrijedi na teritoriju Ruske Federacije i pokriva rok trajanja vize, izuzevši slučajeve uzajamnog osiguranja.

Obratite pozornost! Konzulat ima pravo zatražiti dopunu dokumenata za vizu, pozvati na razgovor ili produljiti rok za izradu vize.

Obratite pozornost! Ako niste državljanin Republike Hrvatske potrebno je dodatno priložiti:

1. Dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj s rokom valjanosti duljim od 90 dana za državljane sljedećih država: Albanija, Bahrein, Venezuela, Haiti, Egipat, Irska, Lesoto, Libija, Makedonija, Mali, Meksiko, Novi Zeland, Ujedinjeni Arapski Emirati, Oman, Republika Koreja, Saudijska Arabija, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sijera Leone, Ekvatorijalna Gvineja, Južnoafrička Republika, Japan.

Ovisno o nacionalnom zakonodavstvu, kao potvrda o neprekidnom boravku u Republici Hrvatskoj dužem od 90 dana može poslužiti studentska ili radna viza, radna dozvola, dozvola boravka, dozvola za privremeni boravak.

2. Dozvola za stalni boravak u Republici Hrvatskoj ili sličan dokument za državljane sljedećih država: Alžir, Angola, Afganistan, Bangladeš, Vijetnam, Gruzija, Indija, Irak, Iran, Kina, DNRK, Nepal, Nigerija, Pakistan, Ruanda, Sirija, Somalija, Čad, Šri-Lanka, Etiopija.

Pristojbe i rokovi

Pristojbe i rokovi

Za državljane Republike Hrvatske i Europske unije

Rok razmatranja

Pristojba za konzularne radnje (prema odnosu euro(dolar)-kuna određenom od strane Veleposlanstva)

Pristojba za uslugu (PDV uključen)

Usluga hitne obrade zahtjeva (PDV uključen)

Jednokratne, dvokratne i višekratne vize      
4-10 radnih dana 35 € 200 HRK
1-3 radna dana 70 € 200 HRK 115 HRK

 

Obratite pozornost! Ako ste osoba bez državljanstva ili niste državljanin Republike Hrvatske ili Europske unije, provjerite cijenu Vaše vize putem našeg pozivnog centra.

Cijena i rok izdavanja vize državljanima drugih država i osobama bez državljanstva određuju se prema „Tarifnim pristojbama za konzularne radnje koje naplaćuju konzularni uredi Ruske Federacije“.

 

Ispuniti obrazac

Obrazac možete ispuniti na stranici visa.kdmid.ru.


Usluga ispunjavanja elektroničkog obrasca zahtjeva za izdavanje vize

Ruski vizni centar nudi dodatnu uslugu ispunjavanja elektroničkog obrasca zahtjeva za izdavanje vize prilikom predavanja dokumenata u Viznom centru ili ispravljanja nepravilno unesenih podataka u ime predavatelja zahtjeva (ovlaštenog predstavnika).

Obrazac zahtjeva za izdavanje vize ispunjava se na temelju dokumenata i informacija dobivenih od predavatelja zahtjeva te ju predavatelj zahtjeva osobno potpisuje.

Naknada za uslugu zaračunava se dodatno na pristojbu za uslugu i iznosi 50 HRK po zahtjevu za izdavanje vize. Ovu uslugu možete zatražiti prilikom predavanja dokumenata za izdavanje vize.