Informacije o vizama

 

Viza

Za ulazak u Rusku Federaciju strani državljanin treba imati vizu ako drugačije nije propisano u međunarodnom sporazumu.

Strani državljanin treba pribaviti vizu prije ulaska u Rusku Federaciju.

Viza se lijepi u putnu ispravu stranog državljanina i sadrži sljedeće podatke: prezime, ime (slovima ruskog ćiriličnog i latiničnog pisma), datum rođenja, spol, državljanstvo, broj putne isprave, datum izdavanja vize, dozvoljeno vrijeme boravka u Ruskoj Federaciji, broj poziva za ulazak u Rusku Federaciju ili odluke državnog tijela, rok valjanosti vize, svrhu putovanja, podatke organizacije pozivatelja (privatne osobe pozivatelja), broj ulazaka po vizi.

Kategorije vize

Ovisno o svrsi ulaska i boravka u Ruskoj Federaciji strani državljani dobivaju vize sljedećih kategorija: diplomatska, službena, obična, tranzitna, viza za privremeni boravak.

Vize po broju ulazaka

Jednokratna viza stranom državljaninu daje pravo na jedan prelazak državne granice Ruske Federacije na ulasku i na jedan prelazak na izlasku iz Ruske Federacije.

Dvokratna viza stranom državljaninu daje pravo na dva prelaska državne granice Ruske Federacije na ulasku i na dva prelaska na izlasku iz Ruske Federacije.

Višekratna viza daje pravo na višekratni (više od dva puta) ulazak u Rusku Federaciju. S višekratnom vizom državljani zemalja članica Europske unije, sudionica Sporazuma, mogu biti na teritoriju Rusije najviše 90 dana (ukupno ili neprekidno) tijekom svakog razdoblja od 180 dana. Ako osoba prekrši ovo pravilo, snosit će odgovornost u skladu s važećim zakonodavstvom Ruske Federacije sve do zabrane ulaska u Rusku Federaciju.

Strani državljani koji planiraju boraviti u Rusiji dulje od tri mjeseca trebaju dobiti radnu ili studentsku vizu ovisno o svrsi boravka ili tražiti dozvolu za privremeni boravak u Ruskoj Federaciji ili dozvolu za stalni boravak.